Blood Kid Yvok

Spice your Life Mula 1 Aikona 2 Mudala Bula 1 Boss Frezier Nomu Begie Under Killer Opponent Ngasokoloka Ndakila, Ok Njebele Twafibwesha Blood Kid Y.V.O.K Boss Junior Lwala.