Home » Moba Na Nsima

Moba Na Nsima

GJB – Moba Na Nsima

Galu ibalume serial hit-maker, GJB resurfaces with a brand new hit single christened ”Moba na Nsima”, Moba na Nsima “niyama…